Νέα προϊόντα

Ενεργά φίλτρα

ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΙΣΟΧΑΡΑΚΤΟ ΠΕΥΚΟ ΑΡΟΖΟ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΝΑ

R222MH.01 ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ...

96,52 €

ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΙΣΟΧΑΡΑΚΤΟ - ΠΕΥΚΟ ΑΡΟΖΟ (Κενά 2x2 εκ.)

Ξύλινο πλέγμα διάστασης 220 εκ. ύψος x 84 εκ. πλάτος σε διαγώνια διάταξη.
Διαθέτει αδιάβροχες κόλλες και είναι κατάλληλο και για εξωτερική χρήση εφόσον γίνει η κατάλληλη...

ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΒΑΛΗΤΟ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΝΑ ΠΕΥΚΟ ΑΡΟΖΟ

R222.01 ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ...

72,91 €

ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΒΑΛΗΤΟ - ΠΕΥΚΟ ΑΡΟΖΟ

Ξύλινο πλέγμα διάστασης 220 εκ. ύψος x 84 εκ. πλάτος σε διαγώνια διάταξη.
Διαθέτει αδιάβροχες κόλλες και είναι κατάλληλο και για εξωτερική χρήση εφόσον γίνει η κατάλληλη επεξεργασία με τα...

ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΙΣΟΧΑΡΑΚΤΟ ΔΡΥΣ

R06MH.03 ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ...

365,53 €

ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΙΣΟΧΑΡΑΚΤΟ - ΔΡΥΣ

Ξύλινο πλέγμα διάστασης 220 εκ. ύψος x 84 εκ. πλάτος σε διαγώνια διάταξη.
Διαθέτει αδιάβροχες κόλλες και είναι κατάλληλο και για εξωτερική χρήση εφόσον γίνει η κατάλληλη επεξεργασία με τα...

ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΙΣΟΧΑΡΑΚΤΟ ΟΞΙΑ

R06MH.02 ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ...

194,10 €

ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΙΣΟΧΑΡΑΚΤΟ - ΟΞΙΑ

Ξύλινο πλέγμα διάστασης 220 εκ. ύψος x 84 εκ. πλάτος σε διαγώνια διάταξη.
Διαθέτει αδιάβροχες κόλλες και είναι κατάλληλο και για εξωτερική χρήση εφόσον γίνει η κατάλληλη επεξεργασία με τα...

ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΙΣΟΧΑΡΑΚΤΟ ΠΕΥΚΟ ΑΡΟΖΟ

R06MH.01 ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ...

140,97 €

ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΙΣΟΧΑΡΑΚΤΟ - ΠΕΥΚΟ ΑΡΟΖΟ

Ξύλινο πλέγμα διάστασης 220 εκ. ύψος x 84 εκ. πλάτος σε διαγώνια διάταξη.
Διαθέτει αδιάβροχες κόλλες και είναι κατάλληλο και για εξωτερική χρήση εφόσον γίνει η κατάλληλη επεξεργασία με τα...

ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΦΑΣΩΤΟΚΑΒΑΛΗΤΟ ΔΡΥΣ

R06.03 ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ...

261,14 €

ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΒΑΛΗΤΟ - ΔΡΥΣ

Ξύλινο πλέγμα διάστασης 220 εκ. ύψος x 84 εκ. πλάτος σε διαγώνια διάταξη.
Διαθέτει αδιάβροχες κόλλες και είναι κατάλληλο και για εξωτερική χρήση εφόσον γίνει η κατάλληλη επεξεργασία με τα απαραίτητα...

R06.02 ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΒΑΛΗΤΟ - ΟΞΙΑ

R06.02 ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ...

179,93 €

ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΒΑΛΗΤΟ - ΟΞΙΑ

Ξύλινο πλέγμα διάστασης 220 εκ. ύψος x 84 εκ. πλάτος σε διαγώνια διάταξη.
Διαθέτει αδιάβροχες κόλλες και είναι κατάλληλο και για εξωτερική χρήση εφόσον γίνει η κατάλληλη επεξεργασία με τα απαραίτητα...

R06.01 ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΒΑΛΗΤΟ - ΠΕΥΚΟ ΑΡΟΖΟ

R06.01 ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ...

119,97 €

ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΒΑΛΗΤΟ - ΠΕΥΚΟ ΑΡΟΖΟ

Ξύλινο πλέγμα διάστασης 220 εκ. ύψος x 84 εκ. πλάτος σε διαγώνια διάταξη.
Διαθέτει αδιάβροχες κόλλες και είναι κατάλληλο και για εξωτερική χρήση εφόσον γίνει η κατάλληλη επεξεργασία με τα...