Ασφάλεια συναλλαγών

Οι συναλλαγές μέσω της εταιρείας PAYPAL γίνοτνατι με τον υψηλότερο βαθμό ασφαλείας που υπάρχει στο Internet. Η εταιρεία μας ενημερώνεται για την πληρωμή από την PAYPAL και σας αποστέλλει την παραγγελία σας.